Потвърждавам, че имам навършени
18 години.
VM Finance Group
Последвайте ни:

ВИЗИЯ

Заедно сме устремени надалеч, мислим мащабно, работим целенасочено , полагаме повече грижа.

МИСИЯ

Стремим се към по-добър живот.
Предлагаме решения за вашите нарастващи нужди.
Печелим уважение чрез нашата надеждност и доказани успехи.
Ставаме по-мъдри като учим и споделяме нашите познания и опит.
Пътеводител за нас е корпоративната ни социална отговорност.
Нашето предимство е в управлението на многообразието от стойностни продукти и резултата от персоналния ни подход към всеки клиент.
Успехът си дължим на споделените идеи, креативността и иновативното мислене.
Поддържаме висок стандарт в бизнеса, който ще предадем на следващите поколения

ЦЕННОСТИ ХОРА

В основата на нашата организация са: – хората, които изграждат отношенията си на базата на екипност, взаимно уважение и подкрепа – хората с увереност, енергия и мотивация да постигнат резултати – хората, които работят отговорно, лоялно и почтено.
В основата на дългосрочната ни визия за успех са фокусът върху клиенти и партньори, ефективното управление и предаването на опит.

СРЕДА

Семейна атмосфера.  Ценим откритостта и честността. Взаимно се поддържаме и отделяме един за друг необходимото време и внимание. Усърдието и удоволствието от работата ни винаги са на висока почит.
Уважение. Уважаваме личностите, чиито постижения и ентусиазъм допринасят за утвърждаването, развитието и успеха на организацията.
Увереност. Притежаваме самочувствие, но не сме арогантни. Компанията е това, с което се гордеем.
Стремеж. Стремим се към дългосрочен успех и изграждане на устойчив бизнес. Търсим нови възможности. Насърчаваме инициативата,стимулираме и прилагаме идеи, които променят пазара и оставят следа.
Гъвкавост и адаптивност. Работим динамично, поддържаме кратък път до решенията. Открити сме за новостите. Реагираме положително и бързо на промените.
Самокритика и отговорност. Насърчаваме конструктивната критика. Поемаме отговорност за действията и грешките в професионалния си път.
Управление. Държим на думата и репутацията си. Мислим и действаме системно, управляваме ефективно, създаваме стандарти и ясни процеси.
Фокус върху клиенти и партньори. Удовлетворените и щастливи клиенти и партньори са основата на нашия дългосрочен успех.
Лидерство. Стремим се към постигането на лидерски позиции във всеки от избраните пазарни сегменти.